Zal cryptocurrency er in 2030 zijn?

Of ze er nu in willen kopen of niet, investeerders, bedrijven en merken kunnen het stijgende tij van crypto niet lang negeren. Een aantal factoren hebben dat succes aangewakkerd. Ten eerste is Bitcoin in de loop van de tijd veiliger geworden, zoals blijkt uit de stijgende hash-snelheid, een maatstaf voor de rekenkracht die miners gebruiken om transacties te verifiëren. Ten tweede is Bitcoin beperkt tot 21 miljoen munten, en elke economiestudent kan je vertellen dat de prijs van een activum zal stijgen als de vraag groter is dan het aanbod.

Ethereum (ETH -5,93%) is lange tijd gerangschikt als de tweede meest waardevolle cryptocurrency. De belangrijkste innovatie is een programmeerbare blockchain, wat betekent dat het zowel dient als registratiesysteem voor financiële transacties als als een computerplatform dat zelfuitvoerende programma's kan uitvoeren die bekend staan als slimme contracten. Die technologie is geëvolueerd naar een breed scala aan gedecentraliseerde applicaties (dApps) en diensten voor gedecentraliseerde financiering (DeFi), en Ethereum leidt beide categorieën met een ruime marge. Ze denkt dat Gensler meer succes zal hebben om andere politici te overtuigen vanwege zijn achtergrond als MIT-hoogleraar cryptocurrency.

Een belangrijk voordeel van cryptocurrency is bijvoorbeeld dat de operationele regels en uitgifte ervan niet afhankelijk zijn van een centrale bank; in plaats daarvan wordt het beheerd door geprogrammeerde algoritmen die door geen enkele entiteit worden beheerd. Er is een enorme belangstelling ontstaan voor het potentieel van centrale banken die hun eigen cryptocurrencies uitgeven, de zogenaamde Central Bank Digital Currencies (CBDC's). De bank heeft in haar blik op 2030 voorspeld dat het huidige fiatfinanciële systeem in de komende 10 jaar tot stilstand zou kunnen komen, waardoor het podium openstaat voor iets nieuws, zoiets als cryptocurrency. Bitcoin en de meeste andere cryptocurrencies worden ondersteund door een technologie die bekend staat als blockchain, een ingenieuze doorbraak die een fraudebestendig overzicht van transacties bijhoudt en voorkomt dat individuen hun digitale valuta dubbel uitgeven.

Het primaire doel van deze protocollen is het oplossen van de schaalproblemen en transactiesnelheid waarmee grote cryptocurrency-netwerken worden geconfronteerd. Cryptovaluta wordt echter beschouwd als een investering met een hoog risico omdat deze van nature volatiel is en vaak binnen korte tijd grote hoeveelheden fluctueert. Cryptocurrency is een digitaal activum dat zijn waarde ontleent aan de waargenomen transactievoordelen en het gemak in vergelijking met andere valuta. Als Polkadot erin slaagt beter te presteren dan concurrerende blockchains met als doel in de toekomst een ecosysteem van cryptocurrencies zoals Cosmos te laten groeien, zou Polkadot exponentieel kunnen groeien.

In het rapport van de Deutsche Bank over de toekomst van financiën in het komende decennium wordt veel aandacht besteed aan het vooruitzicht van cryptocurrencies. Hoewel cash de komende 10 jaar in een precaire situatie verkeert en dit in het voordeel is van cryptocurrencies, zijn er nog steeds enkele belangrijke problemen die moeten worden opgelost als cryptocurrency de huidige cash-status quo wil vervangen. Als er een correctie optreedt, kan de hele cryptocurrency-markt blijven fluctueren binnen dit zijwaartse kanaal op korte termijn waarin de markt zich al een tijdje consolideert. Cryptovaluta zijn altijd een aanvulling geweest, in plaats van een vervanging, aan de wereldwijde inventaris van geld, luidt het rapport.

Als belegger moet u uw eigen risicotolerantie evalueren voordat u een investering in cryptocurrency aangaat en een keuze maken tussen een kortetermijnstrategie, een langetermijnstrategie of een combinatie van beide. Het aanbod omvat zowel grote cryptocurrency-projecten zoals Bitcoin en Ethereum, als kleinere altcoins zoals Orchid en 0x. Cryptovaluta is een volatiele markt, doe onafhankelijk onderzoek en investeer alleen wat u zich kunt veroorloven te verliezen.

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *